İletişim


N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

SEMPTOM TEMELLİ YATAY-DİKEY ENTEGRASYON ŞEMALARI


Semptom İlgili Anabilim Dalı Sayısı Anabilim Dalları
1 Abdominal distansiyon 23 ACIL, AILE, ANAT, ANES, BYFZ, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, NORO, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, TBYL, FRMA, MKRB, PATO, UROL
2 Abortus 18 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, PEDI, FTRH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, RDYO, BYKM, GNTK, PATO, TBAD, UROL
3 Adenoit hipertrofi 9 ANES, PEDI, HLKS, HSTO, ICHA, JINE, KBBH, RDYO, PATO
4 Ağızda yara 20 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, KBBH, NORO, PLCR, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, TBAD
5 Ağız kuruluğu 16 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, KBBH, NORO, PLCR, PSKY, BYKM, MKRB, PATO
6 Agresyon (sinirlilik) 15 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, CRSH, FZYO, GNCR, GOGS, ICHA, JINE, KBBH, NORO, PSKY, BYKM
7 Ağız kokusu 11 ACIL, ANAT, PEDI, ENFH, FZYO, GNCR, ICHA, KBBH, BYKM, MKRB, PATO
8 Ajitasyon 18 ACIL, AILE, ANES, NORS, PEDI, ENFH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PLCR, PSKY, MKRB, UROL
9 Amenore 16 AILE, ANAT, NORS, PEDI, CRSH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, NORO, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, GNTK
10 Anemi 30 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, HLKS, ICHA, JINE, KRDY, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, GNTK, MKRB, PATO, TBAD, UROL
11 Anksiyete 22 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, ENFH, FZYO, GNCR, GOGS, HSTO, ICHA, JINE, KBBH, NORO, ORTO, PLCR, RONK, PSKY, MKRB
12 Anorektal ağrı 12 ACIL, ANAT, PEDI, ENFH, GNCR, ICHA, JINE, RONK, RDYO, MKRB, PATO, UROL
13 Anüri/Oligüri 14 ACIL, AILE, ANAT, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, ICHA, JINE, RONK, PATO, UROL
14 Apne 16 ACIL, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, CRSH, FZYO, GNCR, GOGS, ICHA, KRDY, KBBH, NORO, PSKY, BYKM
15 Asfiksi 17 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, GNCR, GOGS, ICHA, JINE, PLCR, RDYO, UROL
16 Ateş 26 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, HLKS, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, ORTO, PLCR, RDYO, PSKY, MKRB, PATO, TBAD, UROL
17 Başağrısı 26 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GOCR, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, TBAD, UROL
18 Baş dönmesi 23 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, TBAD
19 Bel ve sırt ağrısı 23 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, ICHA, JINE, NORO, ORTO, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, UROL
20 Bilinç değişiklikleri 25 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, KRDY, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, TBAD, UROL
21 Bilişsel bozukluklar/unutkanlık 22 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, CRSH, ENFH, FTRH, FZYO, ICHA, JINE, NORO, RONK, PSKY, BYKM, TBYL, MKRB, PATO, TBAD, UROL
22 Boğaz ağrısı 14 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, DERM, ENFH, ICHA, KRDY, KBBH, NORO, PSKY, MKRB, PATO
23 Boyun ağrısı 16 ANAT, ANES, NORS, PEDI, FTRH, GOCR, ICHA, KBBH, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, TBYL, MKRB
24 Boyunda kitle 13 ANAT, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, GOCR, ICHA, KBBH, PLCR, RDYO, PATO, UROL
25 Bulantı-kusma 25 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, ENFH, FZYO, GNCR, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, UROL
26 Burun akıntısı/tıkanıklığı 13 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FZYO, GOGS, KBBH, NORO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO
27 Burun kanaması 15 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, PLCR, MKRB, PATO
28 Büyüme-gelişme geriliği 17 ANAT, NORS, PEDI, CRSH, ENFH, FTRH, FZYO, HSTO, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PSKY, BYKM, GNTK, MKRB, PATO
29 Cinsel işlev sorunları 20 AILE, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KBBH, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, MKRB, PATO, UROL
30 Çomak parmak 13 AILE, ANAT, PEDI, GOCR, GOGS, GOZH, ICHA, JINE, KRDY, ORTO, RDYO, MKRB, PATO
31 Çarpıntı 21 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, CRSH, ENFH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, NORO, ORTO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO
32 Çift görme 17 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, NORO, PLCR, RDYO, PSKY
33 Denge/hareket ile ilgili sorunlar 23 ACIL, AILE, ANAT, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, SPHK, PATO, UROL
34 Deri döküntüleri/lezyonları (makülopapüler, bülloz, veziküler) 22 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, GNCR, GOZH, ICHA, KRDY, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, MKRB, PATO, TBAD, UROL
35 Deri ve ekleri değişiklikleri (Kuruluk, renk değişikliği, vb.) 19 ACIL, ADLI, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOZH, ICHA, JINE, PLCR, RONK, MKRB, PATO
36 Disfaji 17 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, ICHA, KBBH, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, PATO
37 Dismenore 7 AILE, PEDI, GNCR, HSTO, JINE, PSKY, BYKM
38 Dispepsi 10 ANAT, NORS, PEDI, DERM, FZYO, GNCR, ICHA, KRDY, PSKY, PATO
39 Dispne 26 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, HLKS, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, RDYO, PSKY, BYKM, GNTK, MKRB, PATO
40 Diyare 20 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOGS, HLKS, ICHA, JINE, NORO, RONK, RDYO, PSKY, MKRB, PATO, TBAD
41 Dizüri 8 ACIL, AILE, ANAT, ICHA, JINE, RONK, BYKM, UROL
42 Doğuştan yapısal anomaliler 17 ANAT, ANES, NORS, PEDI, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KBBH, NORO, ORTO, PLCR, RDYO, BYKM, GNTK, MKRB, PATO
43 Donma 9 ACIL, ANAT, BYFZ, CRSH, FZYO, NORO, PLCR, PSKY, PATO
44 Duygudurum değişiklikleri 15 AILE, ANAT, ANES, NORS, CRSH, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, NORO, PSKY, PATO
45 Eklem ağrısı/şişliği 20 ACIL, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOZH, ICHA, JINE, ORTO, RONK, RDYO, BYKM, MKRB, PATO, TBAD
46 Eklemlerde hareket kısıtlılığı 16 ACIL, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, FTRH, GNCR, GOZH, HSTO, ICHA, ORTO, PLCR, RONK, MKRB, PATO
47 Ektopik gebelik 6 ACIL, ADLI, AILE, PEDI, ICHA, JINE
48 Emme güçlüğü 8 AILE, PEDI, ENFH, FTRH, NORO, PLCR, BYKM, MKRB
49 Enkoprezis 1 PEDI
50 Ense sertliği 14 AILE, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, GOGS, ICHA, NORO, PLCR, RDYO, BYKM, MKRB, PATO, TBAD
51 Enürezis 7 ANAT, NORS, PEDI, FZYO, ICHA, RDYO, UROL
52 Fekal inkontinans 14 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, GNCR, ICHA, JINE, NORO, RONK, RDYO, PATO, UROL
53 Genital bölgede yara 14 ANAT, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, GNCR, HLKS, ICHA, JINE, PLCR, BYKM, PATO, TBAD, UROL
54 Gerçeği değerlendirme sorunları (sanrı, varsanı) 7 ACIL, ANAT, BYFZ, PEDI, FZYO, NORO, PSKY
55 Görme bozukluğu/kaybı 22 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, NORO, PLCR, RONK, RDYO, BYKM, MKRB, PATO, TBAD
56 Göz kuruluğu 8 ANAT, PEDI, DERM, FTRH, GOZH, ICHA, PSKY, PATO
57 Göğüs ağrısı 17 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, RDYO, PSKY, BYKM, PATO
58 Göğüs duvarı anomalileri 8 AILE, ANAT, PEDI, GOCR, GOGS, PLCR, RDYO, PATO
59 Halsizlik 24 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, ICHA, JINE, KBBH, NORO, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO
60 Hareket bozuklukları 17 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, CRSH, FTRH, FZYO, HSTO, ICHA, KRDY, KBBH, NORO, ORTO, RONK, PSKY, PATO, TBAD
61 Hematokezya/rektal kanama 14 ACIL, AILE, ANAT, PEDI, ENFH, GNCR, ICHA, JINE, RONK, RDYO, BYKM, MKRB, PATO, UROL
62 Hematüri 16 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, ICHA, JINE, RONK, RDYO, BYKM, MKRB, PATO, UROL
63 Hemoptizi 16 ACIL, AILE, PEDI, DERM, ENFH, GNCR, GOCR, GOGS, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, RONK, RDYO, MKRB, PATO
64 Hepatomegali 14 AILE, ANAT, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, HSTO, ICHA, JINE, NORO, RDYO, BYKM, MKRB, PATO
65 Hışıltılı solunum ("wheezing") 14 ACIL, ANAT, ANES, BYFZ, PEDI, DERM, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, ICHA, NORO, MKRB, PATO
66 Hiperaktivite 7 PEDI, ICHA, KBBH, PSKY, GNTK, PATO, UROL
67 Hipertansiyon 18 ACIL, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, FZYO, GNCR, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, NORO, PSKY, BYKM, PATO, UROL
68 Hipotansiyon 24 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, GOZH, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, ORTO, RDYO, BYKM, MKRB, PATO, UROL
69 Hipotermi/Hipertermi 16 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FZYO, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PSKY, PATO
70 Hirsutizm 8 ANAT, NORS, PEDI, FZYO, HSTO, ICHA, JINE, BYKM
71 Horlama 11 ACIL, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, FZYO, ICHA, KBBH, PSKY, BYKM
72 İdrar renk değişikliği 11 ACIL, AILE, ANAT, PEDI, GNCR, ICHA, RONK, RDYO, MKRB, PATO, UROL
73 İdrar retansiyonu 17 AILE, ANAT, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FTRH, GNCR, ICHA, JINE, NORO, RONK, RDYO, BYKM, PATO, UROL
74 İlaçların istenmeyen etkileri/ilaç etkileşimleri 13 ANES, PEDI, ENFH, FZYO, GOZH, ICHA, JINE, NORO, PSKY, FRMA, GNTK, MKRB, PATO
75 İmmobilizasyon 14 ACIL, AILE, ANES, NORS, PEDI, FTRH, FZYO, ICHA, KRDY, ORTO, PLCR, RDYO, PATO, UROL
76 İmpotans 14 AILE, ANAT, NORS, ENFH, FTRH, GOZH, HSTO, ICHA, KRDY, NORO, RONK, BYKM, PATO, UROL
77 İnfertilite (erkek, kadın) 17 AILE, ANAT, NORS, PEDI, FTRH, FZYO, HSTO, ICHA, JINE, NORO, PLCR, RONK, RDYO, GNTK, MKRB, PATO, UROL
78 İnmemiş testis 9 AILE, COCR, PEDI, HSTO, ICHA, JINE, RONK, GNTK, UROL
79 İntihar (düşüncesi, girişimi)/kendine zarar verme 11 ADLI, AILE, NORS, PEDI, CRSH, DERM, ENFH, ICHA, NORO, PSKY, PATO
80 İşitme bozukluğu ve Tinnitus 19 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, HLKS, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, PLCR, RONK, BYKM, GNTK, PATO
81 İştahsızlık 19 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, GNCR, GOGS, GOZH, HSTO, ICHA, NORO, PLCR, PSKY, BYKM, MKRB, PATO
82 İştah bozuklukları 14 ANAT, PEDI, CRSH, DERM, ENFH, FZYO, GNCR, GOZH, ICHA, NORO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO
83 Jinekomasti 12 NORS, PEDI, ENFH, GOCR, HSTO, ICHA, KRDY, PLCR, RONK, BYKM, PATO, UROL
84 Kabızlık 14 AILE, ANAT, ANES, PEDI, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, KRDY, NORO, RONK, PSKY, BYKM, PATO
85 Kalpte üfürüm 9 ACIL, AILE, BYFZ, PEDI, GNCR, ICHA, JINE, KRDY, PATO
86 Kanama eğilimi 16 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, ENFH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, RDYO, BYKM, MKRB, PATO
87 Karın ağrısı 21 ACIL, AILE, ANAT, COCR, PEDI, CRSH, ENFH, FZYO, GNCR, GOZH, ICHA, JINE, KRDY, NORO, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, UROL
88 Karında şişkinlik 15 AILE, ANAT, PEDI, DERM, ENFH, GNCR, ICHA, JINE, PLCR, RONK, RDYO, TBYL, MKRB, PATO, UROL
89 Kas güçsüzlüğü 26 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GOCR, GOGS, ICHA, JINE, KRDY, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, TBYL, PATO, UROL
90 Kasıkta/skrotumda kitle 10 ANAT, PEDI, DERM, GNCR, HSTO, PLCR, RONK, RDYO, TBYL, UROL
91 Kas iskelet sistemi ağrıları (bel, boyun, sırt, kalça ve ekstremite ağrısı) 22 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, ICHA, KBBH, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, SPHK, BYKM, MKRB, PATO, UROL
92 Kaşıntı 20 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, GNCR, GOZH, HSTO, ICHA, JINE, KRDY, KBBH, NORO, RDYO, PSKY, MKRB, PATO
93 Kekemelik 4 PEDI, ICHA, PLCR, PSKY
94 Kırmızı göz (Gözde kızarıklık) 8 AILE, PEDI, DERM, FTRH, GOZH, ICHA, RDYO, PATO
95 Kilo artışı/fazlalığı 18 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, FTRH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, KBBH, NORO, PLCR, BYKM, GNTK, PATO
96 Kilo kaybı 26 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, HSTO, ICHA, JINE, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, UROL
97 Kladikasyo intermittant 7 AILE, ANAT, NORS, FTRH, GNCR, GOCR, ICHA
98 Kolik ağrılar (renal, bilier, intestinal) 11 ACIL, AILE, ANAT, ANES, GNCR, ICHA, RDYO, PSKY, MKRB, PATO, UROL
99 Konuşma bozuklukları (afazi, disfazi, dizartri, kekemelik, vb.) 18 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, ICHA, KBBH, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, GNTK, PATO, TBAD
100 Konvulsiyonlar 19 ACIL, ADLI, ANES, NORS, BYFZ, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, ICHA, JINE, NORO, PLCR, RDYO, PSKY, GNTK, MKRB, PATO, TBAD
101 Korozif madde maruziyeti 6 ACIL, NORS, PEDI, GOCR, ICHA, PATO
102 Kramp 11 ANAT, NORS, ENFH, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, NORO, ORTO, BYKM, MKRB
103 Kronik ağrı 17 AILE, ANAT, ANES, NORS, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, GOCR, ICHA, JINE, NORO, ORTO, RONK, PSKY, SPHK, PATO
104 Kulak ağrısı/akıntısı 7 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, KBBH, PLCR
105 Kulak zarı perforasyonu 4 ACIL, ADLI, PEDI, ICHA
106 Kuşkulu genitalya 5 ANAT, PEDI, JINE, PLCR, UROL
107 Laringeal Obstrüksiyon 10 ACIL, ANAT, ANES, PEDI, DERM, FZYO, ICHA, KBBH, RDYO, PATO
108 Lenfadenopati 13 ACIL, ANAT, PEDI, DERM, ENFH, GNCR, ICHA, KBBH, PLCR, RONK, RDYO, MKRB, PATO
109 Melena‐hematemez 11 ACIL, AILE, ANAT, PEDI, GNCR, GOCR, ICHA, RDYO, BYKM, MKRB, PATO
110 Meme ağrısı 9 AILE, PEDI, ICHA, JINE, PLCR, RONK, RDYO, TBYL, PATO
111 Meme akıntısı 11 AILE, NORS, PEDI, GNCR, ICHA, JINE, RONK, RDYO, BYKM, TBYL, PATO
112 Memede kitle 8 ANAT, PEDI, GNCR, ICHA, RONK, RDYO, TBYL, PATO
113 Meniere hastalığı 0
114 Mesane tümörleri 6 AILE, RONK, RDYO, BYKM, TBYL, UROL
115 Mikro‐makrosefali 7 ANES, NORS, PEDI, JINE, PLCR, MKRB, PATO
116 Muhakeme yetisinde bozulma 10 ACIL, ANAT, NORS, ENFH, FZYO, HSTO, JINE, NORO, PSKY, PATO
117 Nevraljiler 8 AILE, ANAT, ANES, NORS, FZYO, NORO, RONK, MKRB
118 Nöbet geçirme 19 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PSKY, MKRB, PATO, TBAD
119 Nöropatik ağrı 12 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, FTRH, FZYO, ICHA, NORO, RONK, PSKY, PATO
120 Obsesyon 5 NORS, CRSH, FZYO, GNCR, PSKY
121 Ödem 24 ACIL, ADLI, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, FZYO, GNCR, GOCR, GOGS, GOZH, ICHA, JINE, KRDY, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, BYKM, PATO, UROL
122 Öğrenme güçlüğü 10 ANAT, ANES, NORS, PEDI, FTRH, FZYO, NORO, PSKY, TBYL, GNTK
123 Öksürük 19 ACIL, AILE, ANAT, ANES, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GOCR, GOGS, HLKS, HSTO, ICHA, KRDY, KBBH, PLCR, RDYO, MKRB, PATO
124 Omuz ağrısı 14 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GOCR, GOGS, ORTO, PLCR, RONK, PSKY, MKRB
125 Öfke ve saldırganlık 7 ACIL, ANAT, ANES, PEDI, CRSH, NORO, PSKY
126 Panik atağı 4 PEDI, CRSH, ENFH, PSKY
127 Parestezi 15 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, FTRH, FZYO, GNCR, ICHA, NORO, ORTO, RDYO, PSKY, BYKM, PATO
128 Parezi, paralizi 20 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, FTRH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PLCR, RONK, RDYO, PATO
129 Pelvik ağrı 14 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, FZYO, GNCR, JINE, ORTO, RONK, RDYO, PATO, UROL
130 Pelvik kitle 0
131 Peteşi, purpura, ekimoz 13 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, DERM, ENFH, ICHA, JINE, KRDY, PLCR, MKRB, PATO
132 Pitozis 14 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, GOGS, GOZH, ICHA, NORO, PLCR, RONK, RDYO, PATO
133 Polidipsi 9 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, FZYO, ICHA, JINE, PSKY, BYKM
134 Poliüri 12 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, PSKY, BYKM, PATO, UROL
135 Pollaküri/noktüri 6 ACIL, PEDI, ICHA, JINE, BYKM, UROL
136 Postnazal akıntı 3 PEDI, ENFH, FZYO
137 Puberte bozuklukları (erken, geç) 6 ANAT, NORS, PEDI, ICHA, JINE, BYKM
138 Pupil değişiklikleri 12 ACIL, AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, GOZH, ICHA, NORO, PLCR, PSKY, PATO
139 Sabah tutukluğu 7 ANAT, NORS, PEDI, FTRH, ICHA, NORO, PATO
140 Saç dökülmesi 16 AILE, ANAT, PEDI, DERM, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, ICHA, JINE, NORO, PLCR, RDYO, PSKY, PATO, TBAD
141 Sarılık 18 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, ENFH, FZYO, GNCR, GOGS, HLKS, HSTO, ICHA, JINE, RDYO, BYKM, MKRB, PATO
142 Senkop 18 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, ENFH, GNCR, GOGS, ICHA, JINE, KRDY, NORO, RDYO, PSKY, BYKM, MKRB, PATO, TBAD
143 Septum deviasyonu 4 PEDI, KBBH, PLCR, PATO
144 Ses kısıklığı 10 ANAT, ANES, PEDI, DERM, FTRH, GOCR, GOGS, ICHA, KBBH, PATO
145 Siyanoz 15 ACIL, ADLI, ANAT, ANES, PEDI, ENFH, FZYO, GOCR, GOGS, KRDY, NORO, PLCR, BYKM, MKRB, PATO
146 Skrotal ağrı 6 AILE, ANAT, PEDI, GNCR, RDYO, UROL
147 Sokmalar (böcek), ısırıklar 2 ACIL, MKRB
148 Splenomegali 11 AILE, ANAT, PEDI, ENFH, ICHA, JINE, KRDY, NORO, BYKM, MKRB, PATO
149 Stridor 11 ACIL, ANES, BYFZ, PEDI, FZYO, GOCR, GOGS, ICHA, KBBH, PSKY, PATO
150 Tekrarlayıan düşmeler 10 AILE, ANAT, NORS, PEDI, FTRH, GOZH, ICHA, NORO, ORTO, SPHK
151 Terleme değişiklikleri 14 ANAT, NORS, PEDI, ENFH, FZYO, GOCR, GOGS, ICHA, JINE, NORO, PLCR, PSKY, MKRB, PATO
152 Tetani 11 ACIL, ANES, PEDI, ENFH, FTRH, FZYO, GNCR, ICHA, PSKY, BYKM, PATO
153 Tremor 16 ACIL, ANAT, NORS, PEDI, CRSH, ENFH, FZYO, GNCR, HSTO, ICHA, JINE, NORO, RONK, PSKY, MKRB, PATO
154 Tütün kullanımı 14 ACIL, PEDI, DERM, GNCR, GOGS, HSTO, ICHA, JINE, NORO, ORTO, PSKY, BYKM, PATO, UROL
155 Unutkanlık 11 AILE, ANAT, NORS, CRSH, ENFH, FZYO, ICHA, NORO, PSKY, PATO, TBAD
156 Üretral akıntı 6 ACIL, PEDI, ENFH, FTRH, BYKM, MKRB
157 Üriner inkontinans 11 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, FTRH, FZYO, JINE, NORO, RONK, UROL
158 Uyku ile ilgili sorunlar 17 AILE, ANAT, ANES, NORS, PEDI, CRSH, FZYO, GOGS, HLKS, ICHA, JINE, KBBH, NORO, ORTO, PSKY, PATO, UROL
159 Üretral akıntı 6 ANAT, NORS, PEDI, ENFH, MKRB, UROL
160 Üriner inkontinans 11 ACIL, AILE, ANAT, NORS, PEDI, FTRH, ICHA, JINE, NORO, RONK, UROL
161 Vajinal akıntı 9 ANAT, PEDI, ENFH, GNCR, JINE, RONK, RDYO, MKRB, PATO
162 Vajinal kanama (gebelikte, postpartum, postmenopozal, diğerleri) 10 ACIL, AILE, ANAT, PEDI, HSTO, ICHA, JINE, RONK, BYKM, PATO
163 Yabancı cisim (yutma/aspirasyon/kulak/burun) 14 ACIL, ADLI, AILE, ANAT, ANES, PEDI, GNCR, GOCR, ICHA, JINE, KBBH, ORTO, PLCR, RDYO
164 Yan ağrısı 4 COCR, ICHA, PATO, UROL
165 Yanık 8 ACIL, ADLI, PEDI, GNCR, ICHA, ORTO, PLCR, PATO
166 Yükseklik ve dalma ile ilgili sorunlar (basınç değişiklikleri) 1 BYFZ

KISALTMALAR
Anatomi ANAT
Biyofizik BYFZ
Fizyoloji FZYO
Histoloji ve Embriyoloji HSTO
Tıbbi Biyokimya BYKM
Tıbbi Biyoloji TBYL
Tıbbi Mikrobiyoloji MKRB
Tıp Eğitimi ve Bilişimi TBAD
Tıp Tarihi ve Etik ETIK
Acil Tıp ACIL
Adli Tıp ADLI
Aile Hekimliği AILE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PEDI
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları CRSH
Deri ve Zührevi Hastalıklar DERM
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ENFH
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon FTRH
Göğüs Hastalıkları GOGS
Halk Sağlığı HLKS
İç Hastalıkları ICHA
Kardiyoloji KRDY
Nöroloji NORO
Nükleer Tıp NUKT
Radyasyon Onkolojisi RONK
Radyoloji RDYO
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları PSKY
Spor Hekimliği SPHK
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp SUHK
Tıbbi Farmakoloji FRMA
Tıbbi Genetik GNTK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ANES
Beyin ve Sinir Cerrahisi NORS
Çocuk Cerrahisi COCR
Genel Cerrahi GNCR
Göğüs Cerrahisi GOCR
Göz Hastalıkları GOZH
Kadın Hastalıkları ve Doğum JINE
Kalp ve Damar Cerrahisi KDCR
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları KBBH
Ortopedi ve Travmatoloji ORTO
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi PLCR
Tıbbi Patoloji PATO
Üroloji UROL

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi