İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ (DÖNEM I-VI)

(TÜRKÇE) TIP EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU


Genel Bilgiler Program Çıktıları vs. Ulusal Yetkinlik/Yeterlikler Klinik Semptomlar Çekirdek Hastalıklar Temel Hekimlik Uygulamaları

(DÖNEMLERE GÖRE) EĞİTİM ÖĞRETİM AMAÇLARI

DÖNEM I
Dönem I'de öğrenciler Temel Tıp Bilimleri ağırlıklı teorik ve pratik dersleri alırlar. Bu dönemde organizmanın biyolojik, kimyasal, moleküler ve kısmen morfolojik özelliklerinin kavratılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ilişkin olarak, yatay entegrasyon mantığında anatomik olarak insan vücudunun morfolojik özellikleri ve iskelet yapısı, biyolojik olarak hücre temelli yapıların fonksiyonları, biyokimyasal olarak moleküller ve özellikleri, fizyolojik olarak hücresel ve sistemik homeostaz süreçleri ders programlarında işlenmektedir.
DÖNEM II
Dönem 2’de yatay entegrasyon mantığında organizmanın yapısal ve işlevsel nitelikleri sistemler halinde ayrılarak 5 kurul oluşturulmuştur. 1. kurulda doku ders kurulu olarak kan dokusu, kas dokusu ve bağ dokusunun yapısal, işlevsel ve moleküler özellikleri işlenmektedir. 2. kurulda (nöro ve duyu ders kurulu) sinir sisteminin yapısal ve işlevsel nitelikleri ve sinir sistemi yapılarının birbiriyle nöroefektör doku ve sistemlerle ilişkilerinin entegrasyonu ele alınmaktadır. Dolaşım ve solunum kurulu olan 3. kurulda kalp ve damarlarla solunum sistemini oluşturan yapılar ve fonksiyonları anlatılmaktadır. 4. kurul sindirim sisteminin anatomik ve histolojik yapılarıyla fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri ele almakta, ayrıca metabolizmanın biyokimyasal özellikleri anlatılmaktadır. Endokrin ve ürogenital sistem ders kurulu olan 5. kurulda ise endokrin sistemi oluşturan organ ve dokuların, boşaltım sisteminin ve üreme sisteminin yapısal ve işlevsel özellikleri işlenmektedir.
DÖNEM III
Dönem III’te yatay entegrasyon hastalıklara giriş, hastalıkların patolojisi ve farmakolojik tedavi ajanlarının tanıtılması şeklinde yine sistemsel temelde 6 kurula ayrılarak oluşturulmuştur. 1. kurulda hastalıkların biyolojik temelleri, hücre zedelenmesi ve neoplazi konularını içeren patoloji, farmakoloji dersleri yanında bu konularla ilgili bazı klinik konular işlenmektedir. Hastalıkların tıbbi mikrobiyolojik temeli ve enflamasyon temalı 2. kurulda immün sistem işlevleri ve inflamasyon süreçleriyle bakteri, virüs, mantar ve parazitler ve oluşturdukları hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar anlatılmaktadır. 3. kurulda dolaşım sistemi ve solunum sistemi hastalıklarının kliniği, patolojik özellikleri ve bu hastalıklarda kullanılan ilaçların farmakolojisiyle birlikte, genel anlamda halk sağlığı konuları işlenmektedir. 4. kurulda acil tıp ve ilk yardım, kan hastalıkları ve aile hekimliği ve halk sağlığı yönüyle koruyucu hekimlik konuları anlatılmaktadır. 5. kurul üreme sistemi, sindirim sistemi ve endokrin sistemle ilgili hastalıkların patolojik ve klinik özellikleri ve bu hastalıkların sağaltımında kullanılan ilaçları konu edinmektedir. 6. kurulda, boşaltım sistemi ve sinir sistemi hastalıklarının patolojik ve klinik özellikleri ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojisini içermektedir.
DÖNEM IV
Dönem IV, "klinik stajyerlik" dönemi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde öğrenciler farklı büyük klinik stajlar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları) ağırlıklı olmak üzere klinik branşlar (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Acil Tıp, Klinik Farmakoloji, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve seçmeli olarak Tıbbi Genetik, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahi stajlarından biri) içinde eğitimlerine devam ederler.
DÖNEM V
Dönem V, "klinik stajyerlik" dönemi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde öğrenciler farklı küçük klinik stajlar (Enfeksiyon Hastalıkları, Üroloji, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Radyoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloj,, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Adli Tıp, Kardiyoloji) içinde eğitimlerine devam ederler.
DÖNEM VI
Tıp Fakültesinin 6. yılı "internlik" (ön hekimlik) dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde intern doktorlar kendilerini meslek yaşantılarına hazırlayacak olan eğitimlerini almaya devam ederler. İnternlik eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin önceki dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti sunum alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. İnternlik eğitiminin temel hedefi, öğrencilerin pratisyen hekimlik için tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış ve temel hekimlik uygulamalarını bu yeterlikler çerçevesinde tek başına yapabilen hekimler olarak mezun olmalarımın sağlanmasıdır.


AKADEMİK TAKVİM

Kayıt Yenileme (Güz Yarıyılı) 11 Eylül 2023 15 Eylül 2023
Derslerin Başlaması 02 Ekim 2023
Yarıyıl Tatili 22 Ocak 2024
Kayıt Yenileme (Bahar Yarıyılı) 09 Şubat 2024 09 Şubat 2024
Derslerin Kesilmesi 31 Mayıs 2024
Mazeret Sınavı 10 Haziran 2024 14 Haziran 2024
Final Sınavı 01 Temmuz 2024 05 Temmuz 2024
Bütünleme Sınavı 16 Temmuz 2024 19 Temmuz 2024


© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi