İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KILAVUZU

DÖNEM III

Dekan: Prof. Dr. Şükrü Nail Güner Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Mehmet Dadacı
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça

Başkoordinatör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak Başkoordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Barkın İlhan
Prof. Dr. Gökhan Cüce
Doç. Dr. Arif Aydın

Koordinatör: Dr. Öğr. Üy. Nur Demirbaş Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Berrin Benli Yavuz
Dr. Öğr. Üy. Hatice Küçükceran

GENEL BİLGİLER

Dönem III’te yatay entegrasyon hastalıklara giriş, hastalıkların patolojisi ve farmakolojik tedavi ajanlarının tanıtılması şeklinde yine sistemsel temelde 6 kurula ayrılarak oluşturulmuştur. 1. kurulda hastalıkların biyolojik temelleri, hücre zedelenmesi ve neoplazi konularını içeren patoloji, farmakoloji dersleri yanında bu konularla ilgili bazı klinik konular işlenmektedir. Hastalıkların tıbbi mikrobiyolojik temeli ve enflamasyon temalı 2. kurulda immün sistem işlevleri ve inflamasyon süreçleriyle bakteri, virüs, mantar ve parazitler ve oluşturdukları hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar anlatılmaktadır. 3. kurulda dolaşım sistemi ve solunum sistemi hastalıklarının kliniği, patolojik özellikleri ve bu hastalıklarda kullanılan ilaçların farmakolojisiyle birlikte, genel anlamda halk sağlığı konuları işlenmektedir. 4. kurulda acil tıp ve ilk yardım, kan hastalıkları ve aile hekimliği ve halk sağlığı yönüyle koruyucu hekimlik konuları anlatılmaktadır. 5. kurul üreme sistemi, sindirim sistemi ve endokrin sistemle ilgili hastalıkların patolojik ve klinik özellikleri ve bu hastalıkların sağaltımında kullanılan ilaçları konu edinmektedir. 6. kurulda, boşaltım sistemi ve sinir sistemi hastalıklarının patolojik ve klinik özellikleri ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojisini içermektedir.

KURUL LİSTESİ

Kurul Amaç Süpervizör Süre(hafta) AKTS
Hastalıkların Biyolojik Temelleri (I) - Hücre Zedelenmesi - Koruyucu Hekimlik Hastalıkların Biyolojik Temelleri (I) - Hücre Zedelenmesi - Koruyucu Hekimlik
“Hastalıkların biyolojik temelleri, hücre zedelenmesi-koruyucu hekimlik” ders kurulu sonunda Dönem III öğrencilerinin; patolojinin dünyada ve ülkemizdeki tarihçesi, patoloji laboratuvarının işleyişi ve teknik özellikleri yanı sıra hücre zedelenmesi, hemodinamik bozukluklar ve neoplazi gibi temel patoloji konularını öğrenmeleri, tedavinin ana unsurlarından olan farmakolojik ilkeleri bilmeleri, koruyucu hekimliğin ve halk sağlığının uğraşı alanlarını, bu alanlardaki başlıca sorunları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin sağlık sistemi içindeki konumunu bilmeleri, mesleki becerilerini artırmış olmaları ve bilimsel araştırmalar yöntem ve prosedürleri hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Berrin Benli Yavuz RONK
5 8
Hastalıkların Tıbbi Mikrobiyolojik Temeli - Enflamasyon Hastalıkların Tıbbi Mikrobiyolojik Temeli - Enflamasyon
"Hastaliklarin tibbi mikrobiyolojik temeli ve enflamasyon kurulu" ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; İltihap ve immun sistem hastalıklarının patolojik özelliklerini öğrenmeleri, tibbi önemi olan bakteri, virus, mantar ve paarzitlerin özelliklerini sebep olduğu hastalıkları ve tedavisini öğrenmesi, antimikrobiyal kemoterapötik ilaçları ve farmakolojik özelliklerin açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üy. Hatice Küçükceran AILE
6 9
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
"Dolaşım-solunum sistemleri ve ilk yardım" ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinir ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğrenir, Temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilir.
Doç. Dr. Berrin Benli Yavuz RONK
6 9
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
"Kan hastalıkları ve sindirim sistemi" ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; kan hastalıkları ve sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinir ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir.
Dr. Öğr. Üy. Hatice Küçükceran AILE
6 9
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
"Üreme-Endokrinoloji Sistemi ve Acil Tıp Kurulu" ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; üreme ve endokrinoloji sistemi ve acil tıp ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinir ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğrenir, Temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilir.
Doç. Dr. Berrin Benli Yavuz RONK
7 9
Boşaltım ve Sinir Sistemleri Boşaltım ve Sinir Sistemleri
"Boşaltım ve Sinir Sistemleri” ders kurulunun sonunda Dönem III öğrencileri; boşaltım ve sinir sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinir ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğrenir, Temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilir.
Dr. Öğr. Üy. Hatice Küçükceran AILE
6 9

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi