İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KILAVUZU

DÖNEM II

Dekan: Prof. Dr. Şükrü Nail Güner Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Mehmet Dadacı
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça

Başkoordinatör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak Başkoordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Barkın İlhan
Prof. Dr. Gökhan Cüce
Doç. Dr. Arif Aydın

Koordinatör: Prof. Dr. Gökhan Cüce Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Anıl Didem Aydın Kabakçı
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Özdemir

GENEL BİLGİLER

Dönem 2’de yatay entegrasyon mantığında organizmanın yapısal ve işlevsel nitelikleri sistemler halinde ayrılarak 5 kurul oluşturulmuştur. 1. kurulda doku ders kurulu olarak kan dokusu, kas dokusu ve bağ dokusunun yapısal, işlevsel ve moleküler özellikleri işlenmektedir. 2. kurulda (nöro ve duyu ders kurulu) sinir sisteminin yapısal ve işlevsel nitelikleri ve sinir sistemi yapılarının birbiriyle nöroefektör doku ve sistemlerle ilişkilerinin entegrasyonu ele alınmaktadır. Dolaşım ve solunum kurulu olan 3. kurulda kalp ve damarlarla solunum sistemini oluşturan yapılar ve fonksiyonları anlatılmaktadır. 4. kurul sindirim sisteminin anatomik ve histolojik yapılarıyla fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri ele almakta, ayrıca metabolizmanın biyokimyasal özellikleri anlatılmaktadır. Endokrin ve ürogenital sistem ders kurulu olan 5. kurulda ise endokrin sistemi oluşturan organ ve dokuların, boşaltım sisteminin ve üreme sisteminin yapısal ve işlevsel özellikleri işlenmektedir.

KURUL LİSTESİ

Kurul Amaç Süpervizör Süre(hafta) AKTS
Kas ve Bağ Doku Kas ve Bağ Doku
Dönem II öğrencilerinin, daha sonraki yıllarda klinik eğitimlerinin temelini oluşturacak bilgileri edinebilmeleri; organizmada bulunan temel dokuları anatomik, histolojik ve embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal açıdan inceleyebilip kavrayabilmeleri ve son olarak tıbbi pratik becerilerini geliştirebilmeye yönelik tıp eğitimi derslerini uygulamalı olarak alabilmeleri amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Anıl Didem Aydın Kabakçı ANAT
6 9
Nöro-Duyu Nöro-Duyu
Bu kurulda Sinir ve Duyu sistemlerinin farklı temel bilim disiplinleri açısından yaklaşımlarının ve temel bilgilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısal ve işlevsel nitelikleri ve sinir sistemi yapılarının birbiriyle nöroefektör doku ve sistemlerle ilişkilerinin entegrasyonu ele alınmaktadır.
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Özdemir FZYO
8 12
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Dolaşım ve Solunum Sistemleri
Dolaşım sistemi ve Solunum sistemini oluşturan yapıların anatomisi ve klinik öneminin, kalbin, kanın dokulara ulaştırılmasını sağlayan dolaşım sisteminin ve onu oluşturan damar sisteminin yapısal bileşenlerini, işlevsel mekanizmalarını, kalp ve dolaşım sistemi arasındaki mekanik ilişkiyi, solunum sistemini oluşturan organ ve yapıların hiyerarşisini, dönem I’de verilen akışkanlar biyofiziği temeline dayanacak ve şekilde, solunum ve dolaşım kavramlarına daha detaylı bir bakış açısı edinmelerinin kazanılmasını, tıbbi mikrobiyoloji içerisinde incelen her bir mikroorganizma grubunun (bakteri, virüs,mantar, parazit) yapısal ve metabolik özelliklerinin, tanı yöntemlerinin; antimikrobial ajanların ve bunlara karşı gelişen direnç mekanizmalarının; immun sistemde görevli hücre ve dokuların, doğal ve kazanılmış bağışıklık mekanizmalarının öğrenilmesi ve edinilen bilgileri temel ve klinik diğer bilgilerle sentezleyebilme yetisinin kazanılması, kalp ve bağlantılı yapıların embriyolojik gelişimini, anatomisini ve histolojik özelliklerinin kavranması, solunuma katılan organların embriyolojik gelişimini, anatomisini ve histolojik özelliklerini kavranması, plazma proteinleri ve kan pıhtılaşmasının biyokimyasal mekanizması, porfirinlerin genel kimyasal yapısını, porfirin yolağının ve hem biyosentezi, bilurubin metabolizması ve ankonjügehiperbiluribinemiyle sonuçlanan koşulların kavranması amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Anıl Didem Aydın Kabakçı ANAT
9 11
Sindirim Sistemi ve Metabolizma Sindirim Sistemi ve Metabolizma
Dönem II öğrencileri, ileri dönemlerde görecekleri klinik derslere temel teşkil edecek olan sindirim sisteminin, anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini temel bilgileri hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreneceklerdir.
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Özdemir FZYO
7 10
Ürogenital ve Endokrin Sistemler Ürogenital ve Endokrin Sistemler
Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu sonunda dönem II öğrencilerinin, ileriki dönemlerde görecekleri klinik derslere temel oluşturacak Endokrin ve Ürogenital Sistemlerin anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik, radyolojik ve biyokimyasal özelliklerini ve laboratuvar sonuçlarına göre fizyolojik ve patolojik koşulları değerlendirebilecek şekilde ilgili temel bilgileri öğrenebilmeleri amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Anıl Didem Aydın Kabakçı ANAT
6 9

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi