İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KILAVUZU

DÖNEM I

Dekan: Prof. Dr. Şükrü Nail Güner Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Mehmet Dadacı
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça

Başkoordinatör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak Başkoordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Barkın İlhan
Prof. Dr. Gökhan Cüce
Doç. Dr. Arif Aydın

Koordinatör: Dr. Öğr. Üy. Raviye Özen Koca Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Duygu Akın Saygın
Öğr. Gör. Dr. Burcu Gültekin

GENEL BİLGİLER

Dönem I'de öğrenciler Temel Tıp Bilimleri ağırlıklı teorik ve pratik dersleri alırlar. Bu dönemde organizmanın biyolojik, kimyasal, moleküler ve kısmen morfolojik özelliklerinin kavratılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ilişkin olarak, yatay entegrasyon mantığında anatomik olarak insan vücudunun morfolojik özellikleri ve iskelet yapısı, biyolojik olarak hücre temelli yapıların fonksiyonları, biyokimyasal olarak moleküller ve özellikleri, fizyolojik olarak hücresel ve sistemik homeostaz süreçleri ders programlarında işlenmektedir.

KURUL LİSTESİ

Kurul Amaç Süpervizör Süre(hafta) AKTS
Tıp Bilimlerine Giriş Tıp Bilimlerine Giriş
Bu kurulda, hücre bileşenleri ve organellerin yapı ve fonksiyonlarını tanıma, farklı hastalıkların patogenezi ile ilişkilendirebilme, temel/uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilme, insan biyokimyasını öğrenme, terminolojiye giriş, biyokimyanın kapsam alanları, davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, davranışı etkileyen ruhsal ve biyolojik faktörler, tıp biliminin tarihsel süreçte gelişimi ve etik kavramı, tıbbi ve anatomik terminoloji, sistemler ve vücut bölgeleri hakkında genel bilgi sahibi olma, biyofiziğin temel kavramları, tıp eğitiminin gelişimi- evreleri, temel kavramlar, sağlık okuryazarlığı konularında temel bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üy. Raviye Özen Koca FZYO
7 10
Molekülden Hücreye Molekülden Hücreye
Bu kurulda, tıbbi ve kimyasal terminoloji hakkında genel olarak bilgi sahibi olma, moleküler biyoloji yöntemlerini teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanma, genel fizyolojik kavramlar ve fizyolojik işlevler hakkında bilgi kazanımı sağlama, temel bilimsel yöntemler kullanarak biyolojik sistemlerde meydana gelen katı ve akışkanların mekaniği, elektrik, manyetizma gibi klasik fizik kavramlar üzerinden biyofizik disiplini ile tanışma, yaptığı araştırmanın amaç ve hipotezlerini belirleyerek hipotezler kurma ve örnek büyüklüğü hesaplama, veri tipine uygun istatistik analizi istatistik programları ile gerçekleştirerek sonucunu yorumlama, tıbbi uygulamalarda hasta mahremiyeti kavramı hakkında bilgi sahibi olma, afet etiğini değerlendirme, tıp tarihinde farklı dönemlerdeki tıbbi uygulamaları ve özelliklerini günümüz tıbbı ile karşılaştırarak meslek bilinci ve aidiyeti gelişmiş hekimler yetiştirme, tıp eğitimde genel kavramlar, evreler ve program modelleri hakkında bilgi sahibi olma, tıp eğitiminin tarihi süreci, değişimi, değişimin çerçevesi ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartları hakkında bilgi sahibi olma amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Duygu Akın Saygın ANAT
8 8
Hareket Sistemi (I) - Kalıtım Hareket Sistemi (I) - Kalıtım
Bu kurulda, hareket sistemini oluşturan üst ve alt ekstremite, columna vertebralis kemik oluşumları ve klinik anatomisi hakkında bilgi sahibi olma, genetiğin temel kavramlarını, terminolojiyi, genetikte kullanılan mikroskop ve özelliklerini ilişkilendirme, genetik tanı merkezinin bölümlerini, hangi birimlerden oluştuğunu, işleyişinin nasıl olduğunu kavrayacak bilgiye erişme, enzimler, koenzimler ve kofaktörlerin biyokimyasal özelikleri hakkında genel olarak bilgi sahibi olma, temel bilimsel yöntemler kullanarak biyolojik sistemlerde meydana gelen katı ve akışkanların mekaniği, elektrik, manyetizma gibi klasik fizik kavramlar üzerinden biyofizik disiplini ile tanışma, 20.yüzyılda tıp alanındaki yenilikler hakkında genel olarak bilgi sahibi olma, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde tıp alanındaki gelişmeler, yenilikler ve bu dönemlerin ünlü hekimleri hakkında bilgi sahibi olma amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Dr. Burcu Gültekin HSTO
7 10
Hareket Sistemi (II) - Moleküler Mekanizmalar Hareket Sistemi (II) - Moleküler Mekanizmalar
Bu kurulda, kafatasını oluşturan neurocranium ve viscerocranium kemik oluşumları ve klinik anatomisi hakkında bilgi sahibi olma, kanın ve kan dokusunu oluşturan bileşenlerin işlevleri, lökositlerin immün sistem ile ilgili fonksiyonları, bu yapıların hücresel düzeyden doku düzeyine kadar olan işlevsel ilişkilerini kavrama ve edinilen bilgileri temel klinik unsurlarla ilişkilendirme, nükleik asitlerin yapısı, DNA ve RNA’ nın yapısı, replikasyon, translasyon ve transkripsiyon mekanizmalarını öğrenme, hücre ile ilgili histolojik terimler, hücre ve organellerinin ışık ve elektron misroskobik yapısı ve histolojik boyanmaları hakkında genel bilgi edinme, moleküler genetiğin temelini, genom organizasyonunu, hücre döngüsünü, histon modifikasyonları ve metilasyonu, kanser ve genetik ilişkisini, tümör süpresör ve onkogenlerin kanserdeki rollerini anlama, temel bilimsel yöntemler kullanarak biyolojik sistemlerde meydana gelen katı ve akışkanların mekaniği, elektrik, manyetizma gibi klasik fizik kavramlar üzerinden biyofizik disiplini ile tanışma, iletişim ve işbirliği içinde teknolojik araçları başarı ile kullanma ve uluslararası mesleki bir ağ oluşturma amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Duygu Akın Saygın ANAT
8 11
Hareket Sistemi (III) - Mikrobiyolojiye Giriş Hareket Sistemi (III) - Mikrobiyolojiye Giriş
Bu kurulda, hareket sistemini oluşturan tüm vücut eklemleri, fonksiyonları ve klinik anatomisi, mikrobiyolojik genel kavramlar, mikroorganizmaların sınıflandırılması, konak-patojen ve bağışık yanıt ilişkisi, karbonhidrat metabolizmasında yer alan yolaklar, solunum zincirinin vücudun enerji politikasındaki rolü, modern tıpta kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin dayandığı fizik kavramlar, probleme dayalı öğrenim senaryosundaki öğrenim hedeflerini belirleyebilme ve çözebilme, temel yaşam desteğinin ilke ve basamakları konularında temel bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Dr. Burcu Gültekin HSTO
5 9

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi